!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Länkar

Länk

Beskrivning

Ansökan om boendeparkering Via Stockholms Stads hemsida kan du ansöka om boendeparkering.
Facebook grupp Tjället För föreningens medlemmar att prata sinsemellan. Håll god ton tack.
Hi3G Access Hi3G Access hyr lokal av föreningen.
Hissbesiktningar i Sverige AB Hissbesiktningar i Sverige utför den årliga kontrollen av hissarna, detta görs för att säkerställa att inga skador eller fel finns på hissarna.
Hissgruppen AB Hissgruppen sköter underhållet av föreningens två hissar, de rycker även ut om någon fastnat i hissen.
Nomor Föreningen anlitar Nomor för skadedjursbekämpning (tel 020-545556)
Ownit Föreningens bredbandsleverantör är Ownit. Vi köper kollektivt höghastighets bredbandsanslutningar till varje lägenhet på 100/100mbps. Går individuellt att uppgradera.
Rådrum Fastighetsskötseln i huset sköts av Rådrum, information om felanmälan hittar du på deras hemsida eller under fliken "Felanmälan". Till Rådrum vänder du dig om du t.ex. har frågor om din månadsavgift eller har tappat bort avin.
Securitas Jourmontör Jourfastighetsskötsel utförs av Securitas Jourmontör, tfn till jourfelanmälan hittar du på deras hemsida eller under fliken "Felanmälan".
Stockholms Stads felanmälan Stockholms Stads felanmälan tar emot felanmälningar för t.ex. allmänbelysning, gaturenhållning, allmänsnöröjning, trafiksignaler och trafikmärken, skador på gator och vägar, klotter på allmän mark, skadedjur på allmän mark, omhändertagande av skadade djur, skadade träd och planteringar på allmän mark, parkeringsautomater eller översvämningar.
Unika Unika hyr lokal av föreningen.