!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighet & Service

Här kan du hitta information som handlar om fastigheten, felanmälan, TV/telefoni och bredband, tvättstuga, handhavandet av porttelefon, elektroniska nyckelbrickor, etc.

 

Förvaltning/Fastighetsskötare

Fel i fastigheten anmäls till Rådrum Fastighetsservice på 08-34 30 13 (09.00-12.00). E-post: info@radrum.se.

Om felet är akut och kräver omedelbar åtgärd ring Rådrums driftsansvarige 070-927 12 73 (måndag till fredag 07-16) övrig tid kontaktas Securitas Jourmontör på 08-657 77 20.


Stockholms Stads felanmälan tar emot felanmälningar för t.ex. allmänbelysning, gaturenhållning, allmän snöröjning, trafiksignaler och trafikmärken, skador på gator och vägar, klotter på allmän mark, skadedjur på allmän mark, omhändertagande av skadade djur, skadade träd och planteringar på allmän mark, parkeringsautomater eller översvämningar.

Stockholms Stads felanmälan når du via tfn 08 - 651 00 00 eller via hemsidan stockholm.se.

Felparkerade fordon som t.ex. står parkerade på lastzonen eller framför utfarten anmäls till Securitas parkeringsvakter på tfn 0771 - 50 26 80.