!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

El

Elen köps in gemensamt av föreningen. Du kan därför inte själv välja elleverantör, men i gengäld blir avgifterna lägre.

Elförbrukningen mäts individuellt per bostadsrätt. Det innebär att du betalar för den el du använder. Den individuella elen faktureras kvartalsvis.