!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovera

Vid renovering

Du har inte obegränsade rättigheter att påverka lägenhetens utseende. Lägga om golv, måla, tapetsera, byta ut skåp och så vidare kan du göra efter egen bedömning.

  • Begär styrelsens godkännande innan du river väggar eller utför arbeten som berör vatten och avlopp.

  • Byt aldrig ut ventilationsanordningar som är en del av fastighetens system.

  • Köksfläkten får INTE kopplas till ventilationen.

  • Kontakta styrelsen om du vill göra förändringar i el-installationerna.

 

Byggavfall

Byggavfall får inte slängas i soprummet utan ska fraktas till återvinningscentralen. Du kan också lösa problemet genom att köpa en sopsäck som inkluderar frakt från exempelvis Big Bag bigbag.nu eller Sortera sortera.se. Tänk på att du inte får placera dessa sopsäckar var som helst eller hur länge som helst. Praxis är att ha kvar säckarna max ett dygn. Anlitar du hantverkare ska dessa ta hand om byggskrotet.

Du är ansvarig för att städa upp i de gemensamma utrymmena efter det att du fraktat ut byggavfallet. Detta inkluderar även hissarna.

Om du är osäker - kontakta styrelsen.