!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Sedan den 17:e juni 2018 ser styrelsen ut enligt följande:

 Namn Post
 Maria Fendell Ordförande
 Jens Lahti Vice ordförande
 Ulf Pettersson Ledamot
 Gregor Michaj Ledamot
 Ewa Johansson Ledamot
 Camilla Kjellström Suppleant
 Linnea Stenbeck Suppleant
 Lisa Åhström Suppleant
 Anna Lindstöm Suppleant
   
 Anton Grünfeld Valberedning
 Christer Bäcklund Valberedning

 

Tystnadsplikt

Förtroendevalda i Brf Tjället 6 får inte till utomstående yppa information som kommit denne till kännedom genom uppdraget och som kan skada bostadsrättsföreningen, dess medlemmar eller annan fysisk eller juridisk person.

Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd.