!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlemskap

När du köper en bostadsrätt i föreningen måste du ansöka om medlemskap. För att medlemskapet ska godkännas måste du ha en taxerad inkomst eller en inkomstförsäkran alternativt en borgensförbindelse.

Medlemsansökan görs enklast genom den mäklare som handlägger försäljningen men det går även bra att själv ansöka om medlemskap. Blanketterna som då ska fyllas i finner du nedan.

Föreningen tar ut en avgift för medlemskapet på 2,5% av årets basbelopp av den sökande.

Dokument

Ansökan medlemsskap.pdf 2013-11-21
Överlåtelseavtal.pdf 2013-11-21