!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Om du ska hyra ut i andrahand finns det ett par saker du bör tänka på:

 • Upprätta ett andrahandskontrakt med din till tänkta hyresgäst.

 • Följ tidsbegränsningarna, maxtid för uthyrning är ett år. Du kan ansöka om en förlängning med totalt tre år. Föreningen godkänner endast den tid du ansöker om, inte eventuella förlängningar som du avtalat med din hyresgäst om.

 • Tänk på att du inte får hyra ut mer än 2 år till samma hyresgäst. Begränsningen beror på besittningsskyddet.

 • Ange skäl till uthyrningen. Giltiga skäl är till exempel arbete eller studier på annan ort eller prov av samboende.

 • I andrahandskontraktet måste föreningens "Övriga hyresvillkor" finnas med.

 • Har du pantsatt din bostadsrätt hos en bank måste du kontrollera om banken godkänner andrahandsuthyrning. Bankens godkännande måste styrkas vid ansökan.

 • Lämna kontraktet till föreningen för godkännande, det tar ca 14 dagar.

 • Reglerna för hyressättning finns på hyresnämndens hemsida. Klicka här för att komma dit.

 • Hyr du ut i andrahand utan föreningens godkännande betraktas din uthyrning som otillåten. Det kan i en förlängd process leda till förlorat medlemskap i föreningen och tvångsförsäljning av din bostadsrätt.
 • Tänk även på att när du hyr ut inom familjen är det en andrahandsuthyrning.
 • Kostar 500 kr per godkänd ansökan.

Dokument

Blankett andrahandsuthyrning_formulär.pdf 2013-10-26