!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Porttelefon

Koppla porttelefon

Alla boende har möjlighet att koppla porttelefonen till sin hem- eller mobiltelefon. För att koppla, mejla telefonnummer, lägenhetsnummer samt för- och efternamn till nyckel@tjallet.se.

Det är möjligt att koppla flera nummer till samma lägenhet. Dock är det bra om ni meddelar vilket nummer som ska kopplas till det snabba anropsnumret. Har du flyttat ifrån huset och vi har missat att ta bort ditt nummer, hör gärna av dig.

 

Ringa

Boende som kopplat in sitt nummer finns listade i porttelefonens display. Namnlistan är uppdelad per våning. Markera rätt namn med knapparna för att bläddra uppåt och nedåt. Tryck telefonknappen till vänster för att ringa. Porttelefonen ringer nu upp det nummer du anmält till föreningen.

För att ringa snabbt trycker du:

  1. telefonknappen
  2. lägenhetsnumret (med sifferknapparna)

På din egen telefon svarar du som vanligt. Tryck 5 för att öppna. På en mobiltelefon kan du behöva ta fram en nummersats. Både port och grind öppnas samtidigt.