!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls innan maj månads utgång. Kallelse med motioner utkommer tidigast fyra eller senast två veckor innan stämmodag. Kompletteringar och motyrkanden ska vara styrelsen tillhanda senast tio dagar innan stämman. Vill du inkomma med egna motioner ska dessa vara styrelsen tillhanda senast den sista mars. Kompletteringar och motyrkanden skickas ut senast en vecka innan stämman, årsredovisning finns att få på expeditionen eller via mail en vecka innan stämman.

Alla som är medlemmar i bostadsrättsföreningen Tjället 6 är välkomna till stämman och har där en röst per lägenhet. Dock får man inte rösta om man är skyldig föreningen pengar. På stämman väljs personer på de poster som enligt stadgarna är uppe för val för kommande mandatperiod. Förslag på personer till de olika posterna ska ha inkommit till valberedningen senast den sista mars.