!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor och återvinning

I soprummet lämnar du vanliga hushållssopor och matavfall. Tömning sker två gånger i veckan.

Gropsoprummet är stängt sedan våren 2012 och det är totalförbjudet att lämna grovsopor inom vår fastighet, missbruk kommer att beivras och en avgift om 1 000 kr kommer att debiteras. 

Mitt emot huvudentrén på gatan lämnar du återvinningsbara sopor i de gröna återvinningskärlen. Där kan du återvinna tidningar, kartong, glas, metallförpackningar och batterier.

Läs mer om sopsortering och var du kan lämna övriga grovsopor på Stockholms stads hemsida: stockholm.se