!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar och trivselregler

Nedan kan du ladda ner föreningens stadgar och trivselregler.

Bostadsrätten ger dig flera rättigheter:

  • Rätten att bo i din lägenhet, naturligtvis.

  • Rätten att inom vissa gränser förändra lägenheten efter din smak och dina behov. De viktiga undantag som finns, gäller främst sådant som kan påverka resten av fastigheten. Därför är det klokt att tala med styrelsen innan du gör några större förändringar. Läs även under fliken "Renovera".

  • Rätten att påverka beslut om fastighetens skötsel och om investeringar i fastigheten. Den rätten utövar du genom att delta i årsstämman. På stämman väljs föreningens styrelse och det är då som de riktigt stora besluten fattas. Du kan också lämna in motioner till årsstämman eller komma med förslag direkt till styrelsen.

  • Förmånen att bo till självkostnadspris i en fastighet som drivs utan vinstintresse.

Det följer också skyldigheter med bostadsrätten:

  • Att via månadsavgiften solidariskt bidra till driftskostnader samt amorteringar och avsättning till fonder.

  • Att hålla lägenheten i gott skick.

  • Att följa de regler och stadgar som gäller för föreningen.

  • Att väl vårda de gemensamma anläggningarna, som portar och trappuppgångar, hissar, tvättstuga, gård och liknande.

Dokument

Stadgar Brf Tjället 6 ver5.pdf 2013-11-21
Trivselregler Brf Tjället 6 ver 2.pdf 2013-11-05