!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som mot ersättning och utan tidsbegränsning upplåter föreningens lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlemmarna har inte äganderätt till sina lägenheter utan har en form av nyttjanderätt kallad bostadsrätt.

Som bostadsrättshavare är du medlem i en förening som äger huset och som ansvarar för fastighetens skötsel. Medlemsskapet ger också inflytande över föreningens verksamhet. Varje bostadsrättshavare ansvarar för att vårda sin lägenhet.

 

Hur styrs föreningen?

På en stämma som hålls varje år väljer medlemmarna en styrelse. Styrelsen ansvarar för husets förvaltning. Föreningen och styrelsens arbete regleras av stadgar. Dessutom finns det en särskild lagstiftning som gäller för bostadsrättsföreningar.

För mer information och för att se vilka som är med i styrelsen se rubriken "Styrelsen" under Föreningen

 

Vem äger vad?

I ett särskilt upplåtelseavtal med föreningen har varje bostadsrättsinnehavare träffat avtal om vilken lägenhet och vilka andra ytor i föreningens fastighet som bostadsrättshavaren nyttjar som bostadsrätt och för vilket man betalar årsavgift. Skyldigheterna och rättigheterna som medlem regleras dessutom av föreningens stadgar och av aktuell lagstiftning.

Som bostadsrättsinnhavare förvärvar man bostadsrätten och därmed nyttjanderätten till en lägenhet i det skick som är avtalat med säljaren.
 

Skötsel och underhållsansvar

Föreningen svarar för underhåll och skötsel av fastigheten Tjället 6. 

Som bostadsrättsinnehavare har man förvärvat nyttjanderätten till en lägenhet. Man ansvarar därmed i enlighet med föreningens stadgar för bostadens inre underhåll och skötsel. Till det inre underhållet räknas även underhåll av mark om föreningen upplåtit sådan till dig. 

Skötsel och underhållsskyldighet för föreningen och för bostadsrättsinnehavaren finns också reglerat i bostadsrättslagen.

  

Överlåtelser

Vid försäljning, uthyrning i andra hand eller annan överlåtelse av bostadsrätt skall ett särskilt överlåtelseavtal tecknas. För att överlåtelseavtal skall bli giltligt ska det sändas till styrelsen. Föreningen tar därefter ställning till om köparen får bli medlem i föreningen eller om andrahandsuthyrningen godkännes.

Överlåtelsen av bostadsrätten blir ogiltig om köparen nekas medlemsskap  eftersom det kräver medlemsskap för att kunna vara bostadsrättsinnehavare och nyttja lägenheten med bostadsrätt. Blanketter och mer information finns här.